INŠTITUT DEJAVNOSTI PUBLIKACIJE POVEZAVE


Projekti v delu  
Zaključene raziskave  
Publikacije v pripravi  
Posveti v pripravi  
Izpeljani posveti  
Razstave  
Urejanje zapuščin  
Arhiv  
Muzejska dejavnost  
Sodelovanje z drugimi inštituti  
Sodelovanje z društvi  
Druge dejavnosti  
  Inštitut se posveča etnološkim raziskavam, v katera so vključena tudi zgodovinska in jezikovna vprašanja. Težišča inštitutskega delovanja so terenske raziskave, priprava publikacij in znanstvenih srečanj ter občasne razstave. Arhivska dejavnost in avdiovizualne dokumentacije dopolnjujejo etnološko raziskovalno dejavnost na dvojezičnem območju Koroške.
Vsakoletno strokovno srečanje "Zablatnikov dan" je posvečeno spominu dr. Pavla Zablatnika, ustanovitelju Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.


Težišča inštitutske dejavnosti

Terensko raziskovanje in dokumentiranje
· zapisovanje življenjskih zgodb
·
raziskave etnične identitete koroških Slovencev
·
proučevanje družinskega življenja
·
proučevanje družbenega, gospodarskega in
političnega življenja v posameznih krajih
·
proučevanje krajevnega društvenega življenja
·
raziskave arhitekturne dediščine in bivalne kulture
·
raziskave noš in oblačilne kulture
·
raziskave umetnostne dediščine
·
raziskave šeg
·
raziskave zdravilstva in zdravstvene kulture
·
zapisovanje ljudskih pesmi, pripovedi in pregovorov
·
dokumentacija in raziskave ledinskih in hišnih imen
·
dokumentacija nagrobnih napisov
·
dokumentacija in raziskave koroških narečij
·
dokumentacija otroških igerUrejanje in arhiviranje tonskega, slikovnega in predmetnega gradiva
· urejanje arhivskih tonskih posnetkov iz časa po drugi svetovni vojni
·
urejanje fotodokumentacijeUrejanje in objavljanje zapuščin
· objavljanje glasbenega opusa dr. Franceta Cigana
·
urejanje zapuščine narodopisca, učitelja, kulturnega
delavca in duhovnika dr. Pavleta Zablatnika

· urejanje zapuščine župnika in kulturnega delavca Vinka ZaletelaInventariziranje in restavriranje etnoloških predmetov
· inventariziranje in restavriranje noš in oblačilnih kosov
Likovna dokumentacija etnoloških predmetov
· likovna dokumentacija noš in oblačilnih kosov, gospodarskega
orodja, hišne in gospodinjske opreme ter otroških iger in igrač
·
tehnične risbe ter načrti stanovanjskih in gospodarskih zgradbAvdiovizualna dokumentacija koroških narečij in koroške kulturne dediščine
· sodelovanje pri projektih avdiovizualne dokumentacije koroških narečij in koroške kulturne dediščine, ki jih izvajajo
dr. Herta Maurer Lausegger, Inštitut za slavistiko, Univerza v Celovcu: videodokumentacija koroških narečij
dr. Naško Križnar, Avdiovizualni laboratorij ISN ZRC SAZU: avdiovizualna dokumentacija koroške kulturne dediščinePublikacije
· knjižne zbirke
·
krajevne monografije
· etnološke monografije
· publiciranje diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog
· Koroški etnološki zapisi -
Glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban JarnikRazstave
· priprave občasnih razstavPredavanja, seminarji in simpoziji
· udeležba sodelavcev inštituta na seminarjih in simpozijih
·
Zablatnikov dan
Letno strokovno srečanje v spomin dr. Pavletu Zablatniku


Sodelovanje z znanstvenimi in kulturnimi ustanovami

 
 

design & konzept by i:lab

Slovenski narodopisni inštitut URBAN JARNIK
10.-Oktober Straße 25 / 3, 9020 Klagenfurt / Celovec, Telefon: 0463 51 62 44
e-mail: institut.urban.jarnik@ethno.at