INŠTITUT DEJAVNOSTI PUBLIKACIJE POVEZAVE


Naslov  
Zaposleni  
Ustanovitev  
Težišča  Pobudniki
 
Urban Jarnik
Pavle Zablatnik
  Urban Jarnik (1784-1844)

Slovenski narodopisni inštitut in društvo URBAN JARNIK sta poimenovana po pesniku, jezikoslovcu, narodopiscu, zgodovinarju in duhovniku Urbanu Jarniku (1784-1844).

Urban Jarnik je objavljal v Carinthii, kjer je urejeval slovenski del revije. Izdal je prvo slovensko mladinsko knjigo s prevodi iz drugih slovanskih jezikov. Z razpravo o koroških narečjih je postal prvi slovenski dialektolog. Njegov članek o germanizaciji na Koroškem je prva zgodovinska in sociolingvistična razlaga pojava asimilacije. Bil je začetnik narodopisnega delovanja med Slovenci na Koroškem.

Urban Jarnik je z narodopisnimi, imenoslovnimi in etimološkimi prispevki ter zgodovinskimi članki nenehno utemeljeval avtohtohnost in zgodovinsko legitimacijo slovenskega prebivalstva na Koroškem, z razširjanjem Herderjevih idej o poslanstvu Slovanov pa je krepil romantično miselnost in slovensko samozavest.

Videofilm
Urban Jarnik - po sledovih njegove življenjske poti
Videofilm prikazuje Jarnikovo delo in postaje njegove življenjske poti: Potok v Ziljski dolini, žajnče, Šmihel na Gosposvetskem polju, Podkrnos, Celovec, Možberk, kjer je služboval kot dušni pastir. Prikazani so umetnostni spomeniki v teh krajih, zlasti cerkve, prikazan je duh Jarnikovega časa s pomočjo dokumentov, tiskov, slik Marka Pernharta, glasbe Franza Schuberta in z recitacijami Jarnikovih pesmi.


Jarnikov nagrobni spomenik v Možberku
Narodopisno društvo URBAN JARNIK je v letu 2000 obnovilo Jarnikov nagrobni napis v župnijski cerkvi v Možberku. Napisu v nemškem jeziku je društvo dodalo tudi Jarnikove verze v slovenskem jeziku.


 
 

design & konzept by i:lab

Slovenski narodopisni inštitut URBAN JARNIK
10.-Oktober Straße 25 / 3, 9020 Klagenfurt / Celovec, Telefon: 0463 51 62 44
e-mail: institut.urban.jarnik@ethno.at