IN©TITUT DEJAVNOSTI PUBLIKACIJE POVEZAVE


Povezave v Avstriji  
Povezave v Sloveniji in Italiji  
Povezave po svetu  
Ministrstva  
Knji¾nice  
Informacije o Slovencih na Koro¹kem  
Kulturna dru¹tva in ustanove  
Zanimive povezave  
  Raziskovalne ustanove,
arhivi in muzeji v Avstriji

Univerza v Celovcu www.uni-klu.ac.at/uniklu/index.jsp
In¹titut za slavistiko, Univerza v Celovcu www.uni-klu.ac.at/groups/slavic
Filmski projekt Herte Maurer Lausegger kwfilm.uni-klu.ac.at
In¹titut za slavistiko, Univerza v Gradcu www-gewi.kfunigraz.ac.at/slaw
In¹titut za slavistiko, Univerza na Dunaju www.univie.ac.at/slawistik
Slovenski znanstveni in¹titut, Dunaj www.szi-dunaj.at
Znanstveni institut gradi¹æanskih Hrvatov www.zigh.at
Institut für Volkskunde / Wien www.univie.ac.at/volkskunde
Institut für Volkskunde und
Kulturanthropologie / Graz
www-gewi.kfunigraz.ac.at/vok
Österreichisches Volkskundemuseum www.volkskundemuseum.at
Österreichisches Volksliedwerk www.volksliedwerk.at
Steirisches Volksliedwerk www.steirisches-volksliedwerk.at
Etnolo¹ke ustanove v nem¹kem
prostoru in po svetu
www.univie.ac.at/volkskunde/links/links.html
Österreichische Akademie der Wissenschaften www.oeaw.ac.at/
CIFEM - Carinthian Institut for Ethnic Minorities www.cifem.at

 
 

design & konzept by i:lab

Slovenski narodopisni inštitut URBAN JARNIK
10.-Oktober Straße 25 / 3, 9020 Klagenfurt / Celovec, Telefon: 0463 51 62 44
e-mail: institut.urban.jarnik@ethno.at