INŠTITUT DEJAVNOSTI PUBLIKACIJE POVEZAVE


Slovarji  
Knjižne zbirke  
Monografije  
Zborniki  
Razstavni katalogi  
Diplomske naloge  
Glasilo  
Filmi  
Zgoščenke  
Objave v tujih revijah  
  Publikacije

Slovenski narodopisni inštitut URBAN JARNIK izdaja v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo knjižne zbirke, monografije, zbornike, katologe k razstavam in inštitutsko glasilo Koroški etnološki zapisi. V posebni seriji objavljamo diplomska, magistrska in doktorska dela, ki vsebujejo rezultate terenskih del na južnem Koroškem.

Inštitut podpira tudi produkcijo filmov, ki jih izdelujeta dr. Herta Maurer-Lausegger (Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu) in dr. Naško Križnar (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU v Ljubljani). Na zgoščenkah je predstavljeno pesemsko in pripovedno izročilo.
 
 

design & konzept by i:lab

Slovenski narodopisni inštitut URBAN JARNIK
10.-Oktober Straße 25 / 3, 9020 Klagenfurt / Celovec, Telefon: 0463 51 62 44
e-mail: institut.urban.jarnik@ethno.at