Oblačilna kultura v Rožu

Potem ko je leta 1991 izšla monografija o oblačilni kulturi kmečkega prebivalstva na Zilji, se je Marija Makarovič lotila iste raziskave v Rožu. Tudi pri tej raziskavi je občasno sodelovala akademska slikarka Jana Dolenc, ki je risala rekonstrukcijske risbe moških in ženskih delovnih in prazničnih oblačil.

Raziskava Marije Makarovič temelji na pisnih virih, predvsem podložniških zapuščinskih inventarjih, slikovnih virih, ustnih pričevanj in deloma na literaturi. Doslej neobdelani zapuščinski popisi iz 17. in predvsem 18. stoletja so ji bili nadvse dragocen vir za preprostejšo oblačilno kulturo v Rožu. Ob smrti podložnikov so namreč gosposki uradniki popisali in ocenili imetje, torej tudi obleko. Na terenu se je Marija Makarovič pogovarjala z 124 imenovanimi pripovedovalkami in pripovedovalci. Nekateri so se med drugim natanko spominjali, kako so bili oblečeni njihovi starši ali stari starši, tako da so se za 19. stoletje nabrali tudi ustni podatki.

Na temo oblačilne kulture v Rožu je avtorica l. 1997 v okviru deželne razstave v Borovljah pripravila razstavo. Ob tem sta izšla kataloga (slovensko-nemški in angleško-italijanski).