Kulturni dom Pliberk-Bleiburg, Völkermarkter Str. / Velikovška cesta 10 Dodati termin v osebni koledar

Pokrajina in identiteta – Zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina

Ob 10-letnici sprejema elementa „Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem“ v državni seznam nesnovne dediščine avstrijske komisije UNESCO načrtujemo v okviru prireditvenega formata CARINTHIja 2020 razstavo in posvet v Kulturnem domu Pliberk.