Bildungshaus SODALITAS Tainach/Tinje, Freitag/petek 27. 3. 2020, 14.00–19.00 Dodati termin v osebni koledar

SPREMINJANJE OBIČAJEV Identiteta – folklora – komercializacija

Interdisciplinarni posvet je prispevek več institucij ob obletnici koroškega plebiscita 1920/2020. Poleg predstavnikom in predstavnicam znanstvenih panog je zlasti namenjen sodelavkam in sodelovalcem kulturnih in izobraževalnih institucij ter pedagoginjam in pedagogom v raznih izobraževalnih ustanovah.

Povod posveta je sprejem slovenskih ledinskih in hišnih imen ter ziljskega žegna in ziljskih noš v nacionalni Unescov seznam nesnovne dediščine v Avstriji. Pri posvetu bodo razmišljali in diskutirali o izzivih ohranjevanja in posredovanju običajev, pri čemer bodo še posebej obravnavali vidike, možnosti in težave pri posredovanju regionalne kulturne dediščine v okviru medkulturnih stikov.

Posvet bo potekal v nemščini. Pedavatelji:

  • Peter Wiesflecker: Brauchtum und regionale Identität am Beispiel des Unteren Gailtals
  • Martina Piko-Rustia: Brauchtum und Sprache / Izročilo in jezik
  • Michael Aichholzer: Brauchtum(spflege): „Stiefkind" und Chance der Erwachsenenbildung
  • Sabine Buchwald: Brauchtum und (inter)kulturelles Lernen / Izročilo in (med)kulturno učenje
  • Herta Maurer-Lausegger: Untergailtaler Brauchtumslieder und Kufenstechen in Vorderberg. Eine audiovisuelle Dokumentation / Ziljske obredne pesmi in štehvanje v Blačah. Avdiovizualna dokumentacija