Arhitekturna dediščina na južnem Koroškem

Večletno raziskavo arhitekturne dediščine na južnem Koroškem je vodil univ. prof. dr. Peter Fister iz ljubljanske univerze ob pomoči študentov arhitekture in drugih strokovnjakov. Razkrivali so še nepoznane ali premalo poznane bisere ustvarjalnosti koroških graditeljev.

Ko so pri narodopisnem oddelku Krščanske kulturne zveze v Celovcu v letu 1984 v svoje dejavnosti sprejeli raziskovanje stavbarstva na jezikovno mešanem delu južne Koroške, je univ. prof. dr. Peter Fister začel s sistematičnimi raziskavami celovite podobe stavbarstva Zilje, Roža, Podjune in Gur. Etnološke raziskave je prevzela prof. Majda Fister, delo v arhivih pater Bertrand Kotnik, dipl. ing. Franc Kattnig pa je prispeval dvojezična krajevna imena. Leta 1989 je izšla bogata monografija, ki prikazuje arhitekturo kmečkih stavb, križev, kostnic, cerkva, protiturških taborov in gradov.