Image: Napole, Zilja

Napole, Zilja
Vas »na poljani«. Foto: Hannes Gröblacher

Image: Napis na hiši p. d. Lucman

Napis na hiši p. d. Lucman
Suha pri Podgorjah

Image: Napis kolarske delavnice

Napis kolarske delavnice
začetek 20. stoletja, Sreje pri Šentjakobu

Image: Ziljski žegen in ziljska noša

Ziljski žegen in ziljska noša
sta bila leta 2018 kot prvi dvojezični element sprejeta v avstrijski Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, foto: J. Fikfak

Image: Kažipoti v Selah, foto: N. Olip

Kažipoti v Selah, foto: N. Olip

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik se posveča etnološkim raziskavam snovne in nesnovne dediščine na Koroškem, v katere so vključena tudi kulturnozgodovinska in jezikovna vprašanja.