Razpis ob razglasitvi »Leta ljudske kulture 2023«

Dežela Koroška je na predlog Kulturnega gremija leto 2023 razglasila za »Leto ljudske kulture«. Raznolik in obsežen program obsega tudi razpis, na katerem lahko sodelujejo (slovenska) kulturna društva, združenja, organizacije in skupine, ki si prizadevajo za ljudsko kulturo.

Če načrtujete projekte (gledališke predstave, performanse, koncerte, razstave, diskusije, delavnice) v smislu pojasnjenih ciljev, jih lahko vložite do petka, 31. marca 2023. Na voljo je največ 5000,00 € za posamezen projekt. Vse podrobnosti najdete v priloženi razpisni dokumentaciji.