Fotodokumentacija nagrobnih napisov

Od leta 1996 do 1999 smo pri Slovenskem narodopisnem inštitutu izvajali projekt, pri katerem smo dokumentirali slovenske nagrobne napise na južnem Koroškem. Nastala je obsežna fotodokumentacija (okrog 1400 slik) nagrobnih kamnov s slovenskimi napisi od Zilje do Podjune.

Dokumentirani so bili napisi na 102 pokopališčih v dekanijah Šmohor, Rožek, Borovlje, Tinje, Dobrla vas, Velikovec in Pliberk. V arhivu Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik zbrani in dokumentirani napisi so na razpolago vsem, ki želijo podrobneje preučiti izraze žalovanja na južnem Koroškem. Danes so slovenski verzi na nagrobnih kamnih tudi dragoceni časovni dokumenti, saj pri obnovah praviloma izginejo.

Nosilec projekta: Manfred Tolmaier