Image: Prt za velikonočno košaro

Prt za velikonočno košaro

Vezilstvo na južnem Koroškem

Marija Makarovič je raziskovala vezilstvo v slovenskem, pretežno kmečko-delavskem okolju na Zilji, v Rožu in Podjuni. Ta prostočasna dejavnost je bila v 19. stoletju do nekako srede 20. stoletja zelo priljubljena tako med dekleti kot med poročenimi ženami. Rezultat projekta je izčrpna s slikami bogata publikacija o vezeninah, ki je izšla leta 2004.

Marija Makarovič je pregledala arhivsko gradivo, literaturo in opravila terensko raziskavo, kjer je pri družinah in posameznikih pregledala osebne zbirke. Poleg oblikovne, tehnološke in vsebinske podobe vezenin so jo zanimali tudi nekdanja in današnja namembnost, osebni pomen ljubiteljskega vezenja, pridobivanje znanja o vezenju in socialna struktura gospodinjstev, ker so bile tudi vezenine statusni simbol premoženja.