Zablatnikov dan 2004 – Simpozij o Josipu Šašlu

Zablatnikov dan 2004 je potekal 29. 5. 2004 pri Cingelcu na Trati in je bil posvečen dr. Josipu Šašlu in njegovemu pomenu za kulturno zgodovino koroških Slovencev. Rodil se je leta 1883 kot Josip Wieser v Slovenjem Plajberku, leta 1918 je spremenil ime Wieser v Šašel, kakor se očetova domačija imenuje po domače.

Josip Šašel je študiral pravo v Pragi, po koroškem plebiscitu 1920 se je preselil v Prevalje, kjer se je ob svojem poklicnem delu posvečal predvsem narodopisju in zapustil bogato zapuščino, ki obsega objavljena dela in rokopisno gradivo. Raziskoval je etnološke teme (pripovedi, šege in navade, materialno kulturo) in zapisoval domači govor v Slovenjem Plajberku, ukvarjal pa se je tudi s pravnimi starožitnostmi in toponomastičnimi vprašanji.

Predavatelji / predavateljice:

  • Monika Kropej: Življenje in delo Josipa Šašla
  • Avguštin Malle: Šašlov rod. Socializacijske poti mladih Korošcev v zadnjem obdobju avstro-ogrske monarhije
  • Karla Oder: Josip Šašel na Prevaljah in njegovi sodobniki iz Mežiške doline
  • Martina Piko-Rustia: Prispevek Josipa Šašla k raziskovanju pripovednega izročila
  • Marija Makarovič: Ljudska medicina pri Josipu Šašlu
  • Pavel Apovnik: Pravno etnološke teme v narodopisnem delu Josipa Šašla
  • Marjeta Šašel Kos: Kelti in Rimljani v prispevkih Josipa Šašla
  • Herta Maurer-Lausegger: Josip Šašel – Besedila in izrazje v rožanskem narečju
  • Helena Ložar Podlogar: Po sledovih Šašlovega gradiva o šegah in navadah

Sodelujoče inštitucije: Slovenski znanstveni inštitut (Celovec), Inštitut za slavistiko Univerze v Celovcu (dr. Herta Maurer-Lausegger), Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Koroški muzej Ravne na Koroškem, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (Ravne na Koroškem)