Slovenski kulturni in informacijski center, Szentgotthárd/Monošter (Gárdonyi utca 1.), Madžarska/Ungarn Dodati termin v osebni koledar

Mednarodni simpozij Borovo gostüvanje

Slovensko etnološko društvo v sodelovanju z drugami institucijami vabi na mednarodni simpozij "Borovo gostüvanje – Med izviri in prihodnostjo šege", na katerem bo predavala mag. Martina Piko-Rustia o vleki ploha v čezmejnem prostoru Koroške.

Prvenstveni namen simpozija je, da se srečajo raziskovalci iz Slovenije, Madžarske in Avstrije, ki raziskujejo šego, poznano pod imenom borovo gostüvanje, vleka/vlačenje ploha, poroka z borom. Šega je bila v preteklosti razširjena in je še danes ohranjena na sosednjih območjih vseh treh držav.

Prvi del simpozije bo namenjen vprašanju o začetkih in zgodovinskem razvoju borovega gostüvanja. Drugi del programa je namenjen predstavitvi različic šege ali njihovih sestavin (dogajanje, nastopajoči liki, besedila, pomen šege za skupnost idr.) v današnjem času, po možnosti v primerjalni perspektivi, s poudarkom na razmerjih med njimi in medsebojnih vplivih. V tretjem delu se bomo seznanili z vpisi teh šeg v registre nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, na Madžarskem in v Avstriji.

Martina Piko-Rustia bo predavala o vleki ploha v čezmejnem prostoru Koroške, kjer je ta šega bila v preteklost pustna šega vaške skupnosti.

Prireditelji:

  • Slovensko etnološko društvo
  • Slovenski etnografski muzej (SEM, Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine)
  • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje)
  • Zveza Slovencev na Madžarskem