Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien / Avstrijska akademija znanosti, Dunaj Dodati termin v osebni koledar

Mednarodni spominski simpozij

Na temo »Geografska imena v rabi – uporabna toponomastika v svoji raznolikosti« je v organizaciji Delovne skupnosti za standardizacijo zemljepisnih imen (AKO) od 6. in 7. novembra 2023 potekal mednarodni simpozij v spomin na Josepha Breua in Otta Backa. Martina Piko-Rustia in Susanne Weitlaner sta predstavili trenutno situacijo slovenskih toponimov na uradnih in neuradnih zemljevidih na Koroškem in Štajerskem.

Urednika atlasov in raziskovalca zemljepisnih imen Josepha Breua (1914–1998) sta v svojih prispevkih predstavila Peter Jordan in Gerhard Rampl, Lukas Birsak in Hans Christan Luschützky pa poliglota in raziskovalca toponimov Otta Backa (1926–2018). Poleg kartografov/kartografinj, raziskovalcev/raziskovalk toponimov ter geografov/geografinj so se simpozija udeležili tudi mednarodni znanstveniki/znanstvenice z drugih znanstvenih področij: zgodovinarji/zgodovinarke, kulturologi/kulturologinje, jezikoslovci/jezikoslovke za germanistiko, romanistiko in slavistiko, etnologinja Martina Piko-Rustia in Heimo Godler, ki je pri ORF odgovoren za usposabljanje govorcev in govork.