Image: Valentin Inzko, Milka Kriegl, Janko Krištof. Foto: Milan Piko

Valentin Inzko, Milka Kriegl, Janko Krištof. Foto: Milan Piko

Klagenfurt/Celovec, Mohorjeva, Tischlerjeva dvorana Dodati termin v osebni koledar

Milka Kriegl dobitnica Tischlerjeve nagrade 2023

Tischlerjevo nagrado, ki jo podeljujeta Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza, je 24. januarja 2023 dobila kulturna delavka in posredovalka ljudske kulture Milka Kriegl iz Zahomca.

44. Tischlerjevo nagrado so ji podelili »za vso njeno skrb za slovensko ziljsko narečje in ziljsko nošo, za ohranjanje domačih šeg in navad ter za ljubeč odnos do tipične ziljske gradbene in stanovanjske arhitekture«.

Milka Kriegl je kot izvrstna poznavalka snovne in nesnoven kulturne dediščine Zilje sodelovala oz. še sodeluje pri številnih publikacijah Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. V veliko pomoč je tudi pri publikacijah, ki vsebujejo zapise v slovenskem ziljskem narečju. Poleg tega je že več let preglednica računov narodopisnega društva Urban Jarnik. Slavnostna govornica je bila zato poleg Micke Opetnik znanstvena vodja inštituta Urban Jarnik Martina Piko-Rustia. Njen govor je objavljen v Koledarju Mohorjeve družbe za leto 2024.