Adalbert-Stifter-Institut Linz, Adalbert‐Stifter‐Platz 1 Dodati termin v osebni koledar

Onomastika: Popisi in perspektive za prihodnost

Ob 50. izidu revije »Österreichische Namenforschung« (ÖNf) bo 25. in 26. maja 2023 v hiši Adalberta Stifterja v Linzu potekal jubilejni posvet »Onomastik: Bestandsaufnahmen und Zukunftsperspektiven« (Popisi in perspektive za prihodnost).

Na konferenci bodo sodelovali raziskovalci in raziskovalke iz Avstrije, Nemčije in Švice. V petek, 26. maja 2022, bodo v okviru tematskega sklopa obravnavali slovanska/slovenska imena v Avstriji.

  1. Martina Piko-Rustia (Celovec): Dokumentation von mündlich überlieferten slowenischen geographischen Namen in Kärnten – Verschriftlichung und Standardisierung (Dokumentacija ustno prenesenih slovenskih zemljepisnih imen na Koroškem – zapisovanje in standardizacija)
  2. Heinz-Dieter Pohl (Celovec): Kärnten/Koroška − 1000 Jahre gemeinsames slowenisches und deutsches Namengut (Kärnten/Koroška − 1000 let skupnega obstajanja slovenskih in nemških imen
  3. Emanuel Klotz (Innsbruck): Neues zu den slawischen Ortsnamen in Osttirol (Novosti o slovanskih krajevnih imenih na Vzhodnem Tirolskem)