Uni Wien / Univerza na Dunaju Dodati termin v osebni koledar

Video predstavitev inštituta Urban Jarnik

Martina Piko-Rustia je na Inštitutu za slavistiko Univerze na Dunaju predstavila delovanje inštituta Urban Jarnik in projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen.

Prispevek so na univerzi posneli z videokamero, ker zaradi rastočega števila okužb s koronavirusom v novembru 2021 javno predavanje ni več bilo možno. Predstavitev (v nemščini), ki sta jo organizirala Inštitut za slavistiko Univerze na Dunaju, zanj izredna univ. prof. dr. Elizabeta Jenko, in Slovenski inštitut na Dunaju, je objavljena na YouTube in je na ta način dostopna širšemu krogu ljudi.