Primorski slovenistični dnevi

Slavistično društvo Nova Gorica je v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica ter s Slavističnim društvom Koper in Slavističnim društvom Trst-Gorica-Videm priredilo 30. Primorske slovenistične dneve z naslovom Odtenki slovenščine.

Potekali so 15. in 16. aprila 2021 preko aplikacije Zoom. Obletnico so začeli z večerno kulturno prireditvijo v počastitev 30. Primorskih slovenističnih dnevov, naslednji dan pa je potekalo strokovno-znanstveno srečanje na temo JEZIK – SLOVENŠČINA TAKO IN DRUGAČE. Znanstvena vodja narodopisnega inštituta Urban Jarnik Martina Piko-Rustia se je v tem sklopu srečanja udeležila s prispevkom o Slovenskih ledinskih in hišnih imenih na Koroškem (predstavitev glej pdf). Drugi del srečanja je bil posvečen književnosti, pri čemer so se referentke in referenti osredotočali na humoristično noto v literaturi. Primorske slovenistične dneve so zaključili s praznovanjem z Iztokom Mlakarjem.