Image: Kartna podlaga: basemap.at

Kartna podlaga: basemap.at

Schlossstadl in Keutschach / Grajska štala v Hodišah Dodati termin v osebni koledar

Zemljepisna imena v Hodišah in v sosednjih krajih

Od leta 2015 Slovensko prosvetno društvo Zvezda v Hodišah v sodelovanju z inštitutom Urban Jarnik na osnovi zemljevida Jozija Paka zapisuje lokalna krajevna, gorska, vodna, pokrajinska, hišna in ledinska imena za zemljevid in spletno stran FLU-LED. Prireditev je potekala v sklopu leta Ljudske kulture 2023.

Razstava, predavanja in diskusija: V predavanjih so domačini in strokovnjaki predstavili pomen zbiranja lokalnih zemljepisnih imen za domači kraj in širši svet. Doslej je zbranih okoli 1600 imen, ki so bila razstavljena na povečanih izsekih zemljevida. Obiskovalci in obiskovalke so imeli možnost dopolnitve in popravkov. V prihodnosti bo SPD Zvezda posnelo narečno izgovorjavo zbranih imen – posnetki bodo dostopni na portalu FLU-LED.  

Diskusijski prispevki:

  • Martina Piko-Rustia & Irena Slavkov: Dokumentacija ustno prenesenih zemljepisnih imen v Hodišah
  • Vinko Wieser: Kulturni portal FLU-LED – Okno v domači in globalni svet
  • Mitja Martin Miksche: Lokalna imena – krajevna zgodovina za domačine in turiste
  • Peter Jordan: Zbirke imen in njihova uporabnost za nova cestna imena
  • Diskusija

Glasbena spremljava: Tamburaška skupina Starabanda