Ustanovitev inštituta

Na pobudo dr. Pavleta Zablatnika je Krščanska kulturna zveza (KKZ) v Celovcu leta 1983 ustanovila narodopisni oddelek. S tem je dejavnost na področju narodopisja močno narasla, zato je KKZ na seji dne 2. 3. 1992 sprejela pravila Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik in ustanovila inštitut.

Med letoma 1992 in 1994 je Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik deloval kot posebna organizacijska enota v okviru Krščanske kulturne zveze. Dne 28. 5. 1994 je bilo ustanovljeno Slovensko narodopisno društvo Urban Jarnik, ki je odtlej pravni nosilec Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

Leta 1998 je bil inštitut sprejet v evidenco raziskovalnih organizacij pri takratnem Ministrstvu za znanost in tehnologijo, danes pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Temelj inštitutu od leta 1994 so položile raziskave prvih sodelavk in sodelavcev v organizacijskem okviru KKZ.

  • Raziskave šeg in navad: dr. Pavle Zablatnik
  • Dialektološke raziskave: dr. Herta Maurer-Lausegger
  • Raziskave ljudskih pesmi: dr. Engelbert Logar
  • Raziskava arhitekture in bivalne kulture: dr. Peter Fister
  • Dokumentacija življenjskih zgodb in oblačilne kulture: dr. Marija Makarovič
  • Raziskave na področju umetnostne zgodovine: prof. Breda Vilhar

Znanstveni vodje

  • dr. Pavle Zablatnik (1912–1993): od 1992 do 1993
  • dr. Marija Makarovič (*1930): od 1993 do 1997
  • mag. Martina Piko-Rustia (*1967): od 1997