Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk

Cover: Cerkvena likovna dediščina v dekaniji Pliberk

Breda Vilhar

Knjiga, opremljena z izčrpnim slikovnim gradivom, prikazuje cerkveno likovno dediščino mesta Pliberk in okoliških vasi. Natančno je v besedi in sliki analizirana umetnost cerkva, kapel, kužnih znamenj, božjepotnih kompleksov.

Cerkveni spomeniki imajo večinoma srednjeveško osnovo, nekateri so zgrajeni celo na starožitnih predkrščanskih temeljih. Veliko vlogo je opravil barok, ki je po nekaterih ohranjenih srednjeveških poslikavah in kipih prinesel večje, tudi poslikane arhitekturne lupine in bogato notranjo opremo.

  • Fotografije: Milan Piko
  • Prevod v nemščino: Miha Vrbinc
  • Izdajatelj: SNI Urban Jarnik
  • Soizdajatelj: Župnija Pliberk
  • Založnika: SNI Urban Jarnik in Mohorjeva založba Celovec–Ljubljana–Dunaj, Celovec 2006