Dobrla vas in okolica

Iz preteklosti v sedanjost / Eberndorf und Umgebung – Vergangenheit und Zukunft

Cover: Dobrla vas in okolica

Marija Makarovič (red.)

Zbornik je izšel ob devetdesetletnici Slovenskega prosvetnega društva Srce v Dobrli vasi in predstavlja kulturno-antropološki prikaz življenja in kulture na območju dobrolske občine.

  • Avtorji strokovnih prispevkov: Hanzi Filipič, Milena Hazler-Papič, Vito Hazler, Bertrand Kotnik, Engelbert Logar, Maja Logar, Marija Makarovič, Miha Pasterk, Martina Piko, Vinko Ošlak, Polona Sketelj, Daniel Sturm, Breda Vilhar, Pavel Zdovc
  • Prispevki domačinov: Terezija Blajs, Martin Grillitz, Martin Komar, Wilhelm Kraiger, Jože Pasterk, Josef Robatsch

Izdali: KKZ, SNI Urban Jarnik, SPD Srce, Celovec–Ljubljana–Dunaj: Mohorjeva založba, 1996