Dvo- in večjezičnost v družini

12 spodbud za sožitje v družini / 12 Impulse für Sprachenvielfalt in der Familie

Cover: Dvo- in večjezičnost v družini

Martina Piko-Rustia, Anton Rosenzopf-Jank, Vladimir Wakounig, Pavel Zablatnik

Nosilci iniciative »Dvo- in večjezičnost v družini« so izdali brošuro, ki v tematskih poglavjih obravnava življenjske situacije, s katerimi so vsak dan soočene dvo- in večjezične družine. Brošura jih vabi k pogovoru.

Posamezne teme v brošuri naj bi družinske člane spodbujale, da v medsebojnih pogovorih iščejo smernice za različne življenjske situacije. Odkritosrčni pogovori naj krepijo medsebojno razumevanje in naj družini omogočajo razvijati vse njene potenciale.

  • Izdajatelj: Iniciativa »Dvo- in večjezičnost v družini«
  • Prevod: Marjeta Wakounig
  • Klagenfurt/Celovec–Ljubjana/Laibach–Wien/Dunaj: Mohorjeva založba, 2011