Eno pesem hočmo peti

Koledovanje na Koroškem

Cover: Eno pesem hočmo peti

Lajko Milisavljevič

Na zgoščenki je objavljenih vse skupaj 42 kolednic, ki jih je Lajko Milisavljevič večinoma posnel v živo ob spremljanju raznih koledniških skupin po južnem Koroškem. Sedem posnetkov je arhivskih.

Kolednice so razvrščene po koledarskem letu od vigredi do zime: jurjevski kolednici, florjanovske, vnebohodna (znana samo v Zahomcu), tepežnice (navado tepežkanje na Zilji imenujejo šapla, v Rožu in zahodni Podjuni šapanje, v vzhodni Podjuni pa otepanje), novoletne, Pierhta pet, trikraljevske, svečniška, godovna in kolednice za posebne priložnosti. Zgoščenki je priložena knjižica s spremnim besedilom Lajka Milisavljeviča in slikami.