Iz šole v življenje

Ljudska šola Božji grob / Volksschule Heiligengrab

Cover: Iz šole v življenje

Irene Žele

Delo vsebuje pregled šolske kronike od leta 1873 do 1973, zbrane časopisne članke in druge zapise o dogodkih, povzanih s šolo, spomine nekdanjih učencev in učiteljev na šolski vsakdan in zunajšolske dogodke ter poklicne poti bivših nekaterih učencev šole »na Humcu«.

Tako imamo pred seboj v besedi in sliki zaokroženo podobo delovanja ljudske šole na dvojezičnem območju na Koroškem, ki se je odlikovala in se odlikuje po izredni zavzetosti vodstva šole in učnega osebja, da otrokom nudi najboljše. Učenci so zapuščali šolo dobro pripravljeni za nadaljnje šolanje in za življenje, sadove tega truda pa kaže pričujoča knjiga.

Izdal in založil: SNI Urban Jarnik, Celovec 2001