Knjige in koroški Slovenci

Raziskava slovenskega knjižnega trga v Avstriji

Cover: Knjige in koroški Slovenci

Polona Sketelj

V raziskavi so zajete nekatere bistvene značilnosti knjižnega trga, predvsem slovenskega založništva na južnem Koroškem v Avstriji, ob upoštevanju vseh družbenih in kulturnih razmer, ki vplivajo nanj. Anketna vprašanja se nanašajo na bralne navade, kupovanje knjig, zadnji del analize pa je kritični pogled anketirancev na slovensko založništvo, slovenske knjigarne in na knjižni dar Slovenske prosvetne zveze in Mohorjeve založbe.

Delo je nastalo na podlagi diplomske naloge avtorice.

Izdala: KKZ, Narodopisno društvo Urban Jarnik, Celovec–Ljubljana–Dunaj: Mohorjeva založba, 1996.