Koroški etnološki zapisi 1/1999

Glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik

Cover: Koroški etnološki zapisi 1/1999

Martina Piko-Rustia (red.)

Prva številka Koroških etnoloških zapisov vsebuje prispevke referatov z Zablatnikovega dneva, ki je bil organiziran leta 1998. Posvet je bil posvečen temi „Etnologija v vzgojnem procesu – Etnološke teme v šoli in v nešolskem delu z mladino“.

Glavno vprašanje srečanja je bilo, kako mladim v šoli in zunaj nje približati etnologijo na različnih področjih ob odkrivanju domačega okolja in jih navdušiti za raziskovalno delo. V glasilo so vključene tudi predstavitve aktualnih raziskovalnih projektov, knjižne novosti in arhivska dejavnost inštituta Urban Jarnik.

Izd.: Narodopisno društvo Urban Jarnik, Celovec 1999