Koroški etnološki zapisi 2/2003

Glasilo Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik. Simpozij o Urbanu Jarniku. Zbornik predavanj

Cover: Koroški etnološki zapisi 2/2003

Martina Piko-Rustia (ur./Red.)

Druga številka Koroških etnoloških zapisov vsebuje prispevke referentov s simpozijev o Urbanu Jarniku na Zilji (2000) in v Ljubljani (2001). Avtorji obravnavajo Jarnikovo pesniško, jezikoslovno in narodopisno delo. Ravno tako so prikazane zgodovinske okoliščine Jarnikovega časa.

V zborniku je po uvodnih besedah Martine Piko-Rustia in Vladimirja Osolnika predstavljen scenarij videofilma o Urbanu Jarniku, ki je nastal v sodelovanju narodopisnega inštituta Urban Jarnik in Avdiovizualnega laboratorija Inštituta za slovensko narodopisja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Referate s simpozijev zaokrožujeta izbor Jarnikove bibliografije in obširna bibliografija – publikacije o Jarniku.

Več glej: Zablatnikov dan, 2000

Izdala in založila: Slovenski narodopisni inštitut in društvo Urban Jarnik, Celovec 2003