Nagrobni napisi

od Šentlenarta do Golšova

Cover: Nagrobni napisi

Anton Feinig

Dr. Anton Feinig v knjigi predstavlja nagrobne napise, ki jih je zapisal v Rožu. V uvodu razmišlja o človekovem odnosu do neizbežne smrti, predstavi smrt v ljudskih pesmih, pomen lege pokopališča pri cerkvi ter zapiše nekaj rožanskih zgodb o mrličih in strahovih.

Knjiga je opremljena z nekaterimi fotografijami nagrobnikov, znamenj in cerkva. Med imeni oz. priimki pokojnikov, katerim so namenjeni napisi, je tudi ogromno slovenskih imen. Feinig ugotavlja, da so verzi na grobovih pomembne del ljudske kulture, zlasti ljudskega pesništva.

Izdala: KKZ, SNI Urban Jarnik, Celovec, Dunaj, Ljubljana: Mohorjeva družba, 1997