Oblačilna kultura v Podjuni

Oblačilna kultura slovenskega kmečkega prebivalstva v Podjuni

Cover: Oblačilna kultura v Podjuni

Marija Makarovič

V knjigi avtorica predstavlja nošo in oblačilno kulturo slovenskega kmečkega prebivalstva od Apač na zahodu do Suhe na vzhodu vse do Djekš na skrajni severni meji slovenstva, kjer živijo samo maloštevilne slovenske družine. Zajete so tudi vse vasi na avstrijsko-slovenski meji.

V delu je Marija Makarovič obdelala formalno in vsebinsko podobo oblačilne kulture v Podjuni. Tako moška kot ženska noša imata veliko skupnega z oblačilnem videzom kmečkega prebivalstva v Rožu in na preostalem alpskem območju. Posebnost med ženskimi pokrivali na Koroškem je peča, ruta iz belega blaga, ki so jo nosile ženske predvsem na območju današnje Slovenije. Marija Makarovič zaključuje delo z ugotovitvijo, da tako moška in ženska oblačila pričajo, da so se tudi v najbolj odročnih krajih zgledovali – sicer zamudniško, pa vendarle – po vsakokratni oblačilni modi, ki je bila v navadi pri preprostejših mestnih slojih. Knjiga vsebuje tudi bogato slikovno gradivo (risbe, fotografije, kroje oblačil) in preglednice. Ob koncu je dodan slovar manj znanih narečnih izrazov.

Izdala: KKZ, SNI Urban Jarnik, Celovec–Ljubljana–Dunaj: Mohorjeva družba, 1999