Osem stoletij Vogrč

Cover: Osem stoletij Vogrč

Marija Makarovič (ur./Red.)

Delo Osem stoletij Vogrč (1995) je etnološki in kulturno-antropološki prikaz življenja in kulture v Vogrčah od najstarejših virov do danes. Vsi prispevki so opremljeni z raznovrstnim slikovnim gradivom.

Avtorji: Rudolf Kontschitsch, Štefan Enzi, Pepej Polesnig, Vito in Milena Hazler, Jožko Koncilja, Bertrand Kotnik, Bertej Logar, Maja Logar, Marija Makarovič, Marija Stanonik, Breda Vilhar, Pavel Zdovc, Janko Zerzer

  • Prevodi: France Vrbinc
  • Izdala: KKZ in Narodopisno društvo Urban Jarnik, Celovec–Ljubljana–Dunaj: Mohorjeva založba, 1995