Sele in Selani

Narodopisna podoba ljudi in krajev pod Košuto

Cover: Sele in Selani

Marija Makarovič

Monografija je prikaz življenja in kulture Selanov od prvih omemb vse do danes. V petnajstih poglavjih avtorica na podlagi ustnih in tiskanih virov predstavlja različna tematska področja.

Predstavlja naselja in domove, gibanje prebivalstva, družbeni in poklicni sestav, poljedelstvo, travništvo in druge vire preživljanja, delo in razmerje do dela, porabo, družinsko skupnost, življenjske mejnike, medsebojne stike in sodelovanja, družabno življenje, društveno dejavnost, versko življenje, praznično leto, znanje, obzorja in ustvarjalnost ter zdravstvo. Knjiga vsebuje tudi bogato slikovno gradivo (zemljevide in fotografije) in preglednice.

Izdala: KKZ, SNI Urban Jarnik, Celovec–Ljubljana–Wien: Mohorjeva založba, 1994