Unterwegs durchs Gailtal/Zilja

Ein kulturhistorischer Reisebegleiter durch das Untere Gailtal

Cover: Unterwegs durchs Gailtal/Zilja

Uši Sereinig, Polona Sketelj

Poleg slikovite naravne in kulturne pokrajine Spodnje Zilje ter njene za Koroško edinstvene gospodarske zgodovine z izrazito konjerejo, je knjiga tudi vodnik po prikriti slovenski kulturni dediščini na tem območju. Vodnik ni namenjen le popotnikom, temveč želi spodbuditi tudi bralke in bralce, da odkrijejo dolino z mnogimi posebnostmi.

Za dolinsko dno so značilni obsežni močvirnati travniki – logi –, v Karnijskih Alpah pa so številne čudovite planine, na katerih se pasejo mogočni konji pasme noričanov. Zgodnje blagostanje prebivalcev zaradi konjereje se ne odraža le v velikih kmečkih hišah, temveč tudi v običajih, zlasti na znamenitem ziljskem žegnu s štehvanjem in rejem pod lipo v dragocenih prazničnih nošah.

Veliko Ziljanov si je lahko tudi privoščilo, da so svoje otroke poslali v srednje šole v Celovec, in presenetljivo veliko se jih je vpisalo ne le v semenišče, kot je bilo v tistem času običajno, ampak tudi na univerze ali učiteljišča. Številne osebnosti so nato prispevale k ohranjanju slovenskega jezika na zelo različnih področjih. Posebno poglavje je posvečeno nekdaj zelo živahnemu slovenskemu kulturnemu življenju v tej dolini in silovitim poskusom izrinjanja slovenskega jezika iz javnega življenja v 20. stoletju.

Izdajatelji: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba, Slowenisches Volkskundeinstitut/Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik in SPD Zila (2023). Cena: 29,90

Knjiga je prevedena in razširjena izdaja vodnika »Popotnik po Zilji« (2017).