V adventu snubiti – o pustu ženiti

Svatbene šege Ziljanov

Cover: V adventu snubiti – o pustu ženiti

Helena Ložar-Podlogar

Delo Helene Ložar Podlogar vsebuje kronološko zbrane tiskane in rokopisne vire o slovenskih ženitovanjskih šegah v Ziljski dolini ter opise ziljskega ženitovanja, kakor so žive še danes, če ne drugače, vsaj v spominu Ziljanov.

Knjiga je razdeljena na dve temeljni poglavji, to sta pretres poročil o svatbi pri Ziljanih od konca 18. stoletja do danes in Ziljska svatba v spominu Ziljanov. Knjiga poleg risb in fotografij vsebuje pesmi z notami.

Izdala: KKZ in SNI Urban Jarnik v sodelovanju z Inštitutom za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU, Celovec–Ljubljana–Dunaj: Mohorjeva založba, 1995