Valentin Inzko

Glasnik sožitja. 1923–2002. Zbornik prispevkov in spominov

Cover: Valentin Inzko

Janko Zerzer (ur./Red.)

Nad 400 sto strani obsegajoči zbornik odraža bogato življenje in mnogovrstno delovanje Valentina Inzka starejšega. Kot pedagog se je dosledno zavzemal za pouk slovenščine in v svojih številnih funkcijah, ki jih je opravljal ob svojem delu, pa za večjo odprtost do slovenskega jezika na Koroškem.

Uvod v knjigo je izpod peresa avtorja in prevajalca Fabjana Hafnerja, ki je – kakor Inzko – živel v občini Bistrica v Rožu. Trije deli zbornika nosijo naslove: Družina, Delovanje in Spomini. V prvem delu mdr. objavljajo spomine na svojega očeta otroci diplomat Zdravko Inzko, Zala Breitfuss in Alenka Weber. V drugem sklopu osvetljujejo poznavalci Inzkovo delovanje v kulturi, manjšinski politiki, v cerkvenih ustanovah in na šolskem področju. Tukaj je treba posebej poudariti Inzkovo prizadevanje za spravo med slovensko in nemško narodno skupnostjo na Koroškem v okviru škofijske sinode leta 1972. V tretjem delu se Inzka spominjajo osebnosti iz javnega življenja, kot mentorja in podpornika mladine se ga s hvaležnostjo spominjata glasbenik Hanzi Gabriel in pisatelj Florjan Lipuš.

  • Izdajatelji: KKZ, Mohorjeva družba v Celovcu, Narodni svet koroških Slovencev, SNI Urban Jarnik, SPD Kočna v Svečah
  • Založila Mohorjeva založba v Celovcu, 2015
  • Cena: 36,00 €