Vinko Möderndorfer in njegov pomen za zbiranje koroškega pripovedništva

Cover: Vinko Möderndorfer in njegov pomen za zbiranje koroškega pripovedništva

Martina Piko-Rustia

V članku Martina Piko-Rustia ne obdeluje samo vseh Möderndorferjevih zbirk ljudskih pripovedk, temveč odgovarja tudi na vprašanja, zakaj so številni koroški izobraženci 19. in 20. stoletja ogromno časa posvetili prav zbiranju pripovednega izročila.

Ugotavlja, da je Vinko Möderndorfer kakor drugi izobraženci zbiral pripovedno izročilo kot prepričan narodnjak. Vsem je bila skupna skrb za ohranjevanje slovenske identitete, slovenskega jezika in kulture. To velja še posebej za izobražence, ki so po plebiscitu 1920 zapustili ali so bili prisiljeni zapustiti Koroško.

V: Slavec Gradišnik, Ingrid / Hudales, Jože (ur.): »Kar ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane.« Vinko Möderndorfer – Učitelj, politik in raziskovalec. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016: 341–368. 25,00 €