Image: Fasadni ornament v Nonči vasi

Fasadni ornament v Nonči vasi

Biseri naše kulturne krajine

Glavni cilj čezmejnega evropskega projekta v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 je bila predstavitev manjših spomenikov in njihovega kulturno-zgodovinskega pomena na posebni spletni strani: www.kleindenkmaeler.at

Spletna stran www.kleindenkmaeler.at je odprta platforma za vse interesente, ki želijo predstaviti svoje manjše spomenike. K njim štejemo kapele, križeve pote, znamenja, križe, kultne in pravne spomenike, pomnike, spomenike s področja obrti, kmetijstva in industrije, fasadne ornamente, vrelce in vodnjake. Znamenja in manjši spomeniki ponavadi ne vzbujajo take pozornosti kot cerkve, gradovi in dvorci, so pa bistveni elementi lokalne kulturne dediščine. Predstavljajo zgodovino, verovanje in način življenja povečini podeželskega prebivalstva in tako značilno oblikujejo podobo krajine. Z dokumentacijo na spletni strani in znanstveno raziskavo znamenj in manjših spomenikov v obmejni regiji Slovenija-Avstrija so izvajalci projekta opozorili na številne pokrajinske dragocenosti, ki jih sicer radi spregledamo. Oglejte si jih!

Vodilni partner: Kärnter Bildungswerk, projektni partnerji: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Koroški pokrajinski muzej in Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor

Poleg popisa malih spomenikov za spletno stran so potekale še druge dejavnosti:

  • Uvodna prireditev: 19. 5. 2009 v Kulturnem domu Pliberk s fotografsko razstavo Juwelen unserer Kulturlandschaft / Biseri naše kulturne krajine (oblikovanje Dr. Sonja Ifko) in razstavo slik Jožefa Stefana
  • Strokovni posvet: Rešiti – Ohraniti – Vzdrževati (Strokovna obnova in vzdrževanje znamenj in manjših spomenikov), 22. 10. 2009, Ravne
  • Simpozij: Skupna kulturna dediščina in njena raznolikost, Celovec, 13. 11. 2010; izdaja zbornika
  • Bilateralni fotografski natečaj »Biseri« in razstava nagrajenih fotografij: Ravne, 16. 6.–7. 8. 2011