Skupna kulturna dediščina in njena raznolikost

Zbornik referatov bilateralnega znanstvenega simpozija – Sammelband mit Referaten zum bilateralen Symposion

Cover: Skupna kulturna dediščina in njena raznolikost

Monika Gschwandner-Elkins et. al.

Poleg dokumentacije manjših spomenikov in njihovega kulturnozgodovinskega pomena na spletni strani www.kleindenkmaeler.at je potekala tudi znanstvena raziskava nekaterih aspektov teh spomenikov. Zbornik bilateralnega simpozija 13. 11. 2010 vsebuje poleg referatov tudi bogat izbor fotografij manjših spomenikov iz Slovenije in avstrijske Koroške.

Na simpoziju sta predavala po dva strokovnjaka/strokovnjakinji iz Slovenije in Avstrije: Zgodovinarka Lisa Rettl je govorila o drugi svetovni vojni v zrcalu spominskih obeležij na avstrijskem Koroškem, umetnostni zgodovinar z univerze v Gradcu o Mrtvaškem plesu v Hrastovlju v Sloveniji in Metnitzu na avstrijskem Koroškem, profesor arhitekture Peter Fister o vključenosti spomenikov v kulturno krajino in Živa Deu, prav tako profesorica za arhitekturo o pomenu celovitega razvojnega varstva arhitekturne dediščine. Vsi referati so prevedeni v nemščino oz. slovenščino.

  • Izdajatelji: Koroški pokranjinski muzej, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik
  • Uredniški odbor: Martina Piko-Rustia, Karla Oder, Monika Gschwandner-Elkins, Srečko Štajnbaher