Image:

"Živi križ" v cerkvi sv. Andreja v Rutah pri Vratih, foto: Vincenc Gotthardt

Gotske ziljske freske

Ko je Breda Vilhar leta 1951 kot študentka prvič prišla na Koroško, je njena velika ljubezen takoj veljala Ziljski dolini z njenimi številnimi gotskimi poslikavami. Leta 1994 je nadaljevala raziskovalno delo v tej »verjetno najlepši vseh koroških dolin«.

Avtorica opisuje najpomembnejše gotske freske Ziljske doline med Marijo na Zilji in Šmohorjem, ki so nastale v času od 13. do 16. stoletja. Knjiga vsebuje ob strokovnem besedilu tudi anekdote, opazovanja in utrinke, fotografije in nemški prevod strokovnega besedila.