Ziljske freske – Die Gailtaler Fresken

in še kaj s poti za sledovi gotskega stenskega slikarstva med Marijo na Zilji in Šmohorjem

Cover: Ziljske freske – Die Gailtaler Fresken

Breda Vilhar

Kakor Jean Genet v svoji knjigi »Kaj je ostalo od Rembrandta«, avtorica Breda Vilhar na levi strani knige opisuje slike, na desnem pa svoje misli, pač vse to, kar je v podnaslovu imenovala »in še kaj«.

Po levi strani teče strnjeno strokovno besedilo o freskah neprekinjeno v zgodovinsko razvojnem (ne zemljepisnem) zaporedju, vse desne strani pa so namenjene anekdotam, opazovanjem, utrinkom in doživljajem, ki jih je Breda Vilhar doživela na terenu bodisi ob raziskavah ali ko je bila na poti s fotografom.

  • Fotografije: Bojan Barbir
  • Prevod v nemščino: Miha Vrbinc
  • Izdala:KKZ, SNI Urban Jarnik. Celovec, Dunaj, Ljubljana: Mohorjeva družba, 1996