Ljudsko zdravilstvo

Marija Makarovič (takrat še M. Jagodic) je leta 1951 zbrala gradivo o ljudski medicini v Podjuni in ga leta 1953 obdelala v diplomski nalogi. Leta 1997 je Marija Makarovič pri inštitutu Urban Jarnik nadaljevala zbirati gradivo na terenu in začela preverjati že zbrano gradivo o zdravilstvu.

Iz druge polovice 20. stoletja so ji bile o koroški ljudski medicini na razpolago predvsem krajše obravnave. Večino jih je napisal dr. Pavle Zablatnik, rokopisno gradivo iz Roža in Podjune pa je upošteval tudi dr. Milan Dolenc, čigar zbirko je uredila dr. Marija Makarovič. Za njeno raziskavo o zdravilstvu pa je obiskala tudi številne informatorje na južnem Koroškem. Njena obsežna knjiga o podobi zdravstvene kulture koroških Slovencev daje vpogled v znanje o boleznih in o načinih zdravljenja pri kmečkem prebivalstvu v 19. in 20. stoletju.

Ljudska medicina na Radišah

Na podlagi terenske raziskave je Damjana Žbontar leta 1998 pripravila diplomsko nalogo o ljudski medicini na Radišah.

Lit.: Damjana Žbontar: »Kaj pa nuca denar, če zdravja ni!« Ljudska medicina na Radišah. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Univerza v Ljubljani 1998, neobjavljeno delo. Inštitut hrani kopijo.