Image: Rihard Božič, zapestnice

Rihard Božič, zapestnice

Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru

Čezmejni projekt DUO-Kunsthandwerk – »Rokodelska kulturna dediščina v čezmejnem prostoru včeraj, danes in jutri« se je izvajal v nekaterih regijah Slovenije in na južnem Koroškem Avstrije. V sklopu projekta se je nabrala bogata bera dejavnosti, ki je povezala projektne regije in omogočila spoznavanje rokodelk in rokodelcev in njihovih izdelkov v širši javnosti.

Projekt se je izvajal med 1. 9. 2010 in 30. 6. 2013 v sklopu Operativnega program Slovenija-Avstrija 2007–2013. Glavni cilji projekta so bili vzpostavitev spletne strani s podatkovno bazo rokodelskih dejavnosti, rokodelcev in izdelkov, odprtje mrežnih čezmejnih informacijskih centrov za domačo in umetnostno obrt v Rogatcu, Škofji Loki, Slovenj Gradcu in Celovcu, izdaja priročnika s standardiziranimi programi tradicionalnih rokodelskih znanj, izdaja kataloga rokodelskih izdelkov čezmejnega območja ter izdelava etnoloških dokumentarnih filmov o rokodelski kulturni dediščini. Cilji projekta niso bili le ohranjanje in prenašanje rokodelskih veščin o izdelavi izdelkov domače in umetnostne obrti na mlajše generacije, temveč tudi iz tradicije izvirajoče rokodelske izdelke postaviti kot izhodišče za sodobno, na lokalnih in regionalnih značilnostih utemeljeno ustvarjalnost.

  • Vodilni partner: Podjetniški center Slovenj Gradec d. o. o.
  • Projektni partnerji: Razvojna agencija Sora d. o. o. (Škofja Loka), Mestna občina Slovenj Gradec, Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Slovenska prosvetna zveza (Celovec), Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (Celovec), Krščanska kulturna zveza (Celovec)

Publikacije:

V evropskem čezmejnem projektu je nastal priročnik tradicionalne rokodelske veščine, v katerem je opisanih osem veščin: Cvetje iz krep papirja, oblikovanje lesa, barvanje volne, polstenje, pletarstvo, apno – naravno gradivo, tlakovanje dvorišč in izdelava koroškega plota.

Nastalo je tudi osem filmov, inštitut Urban Jarnik je bil pristojen za izdelavo štirih: Izdelovanje presenca, izdelovanje šintelnov, postavljanje plota in film o ročni vezavi knjig. Vse publikacije najdete na: http://www.duo-kunsthandwerk.eu/publikacije.