Zablatnikov dan, 1996

Ob tretji obletnici smrti Pavleta Zablatnik je inštitut Urban Jarnik organiziral prvi t. i. Zablatnikov dan dne 25. 5. 1996 v Bilčovsu. Do besede so prišli Zablatnikovi prijatelji in njegovi ožji sodelavci ter raziskovalci narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

V prvem delu posveta so prijatelji in ožji sodelavci pokojnega dr. Zablatnika, župnik Lovro Kaselj, dekan Poldej Kassl, prof. Jože Wakounig, prof. dr. Anton Feinig, prof. Majda Fister in prof. dr. Peter Fister spregovorili o njegovem življenju in delu.

V drugem delu so sodelavci oz. izvajalci projektov pri inštitut spregovorili o svojem raziskovalnem delu: Martina Piko-Rustia o raziskovanju pripovedništva na Koroškem, Peter Fister o urejanju zapuščine dr. Zablatnika in o predlogu projekta Stavbarstvo na poti od Celovca do Ljubljane. Polona Sketelj je spregovorila o raziskovanju načina življenja v Globasnici in Bilčovsu, Damjana Žbontar o ljudski medicini na Radišah in Sandra Habjanič o družabnem življenju na Radišah. Na koncu je Naško Križnar predstavil etnološki videofilm Peka božičnega kruha v Selah.