Zablatnikov dan, 1997

V letu 1997 sta dr. Mojca Ramšak in dr. Marija Makarovič organizirali mednarodni simpozij z naslovom Vrednotenje življenjskih pričevanj. Na njem je sodelovalo enajst etnologov, etnomuzikologov, lingvistov in slovenistov iz Slovenije, Bolgarije in Hrvaške.

Namen simpozija je bil izmenjati izkušnje o metodičnih in metodoloških izhodiščih za zapisovanje in obravnavanje življenjepisov. Ob tem naj bi referenti poskušali historično in prostorsko ovrednotiti življenjske pripovedi in nakazati možne interpretacije. Večina jih je preučevala življenjepise kot vir za preučevanja življenja in kulture posameznika s posebnim ozirom na manjšinsko problematiko ali druge (družbeno in raziskovalno) marginalizirane skupine in teme.

Simpozij je bil tematsko razdeljen na dva dela: metodičnega in metodološkega. Metodični sklop referatov je reflektiral način pridobivanja terenskih podatkov, v metodološkem delu – v katerem je bilo predstavljenih največ tekstov – pa so se referati nanašali na možne interpretacije biografskega gradiva, na identiteto, ustvarjeno na podlagi življenjske izkušnje, na jezikovne posebnosti idr.