Image: Organizatorji in generalni konzul RS Anton Novak. Foto: Vincenc Gotthardt

Organizatorji in generalni konzul RS Anton Novak. Foto: Vincenc Gotthardt

Klagenfurt/Celovec, 10.-Oktober Straße 25/1, Hermagoras/Mohorjeva Dodati termin v osebni koledar

Nesnovna kulturna dediščina kot možnost za participacijo in regionalni razvoj

Interdisciplinarni posvet v Celovcu prirejajo Avstrijska Unescova komisija, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik in zgodovinar Peter Wiesflecker v okviru dogodkov »Razgibana kulturna dediščina: 20 let Unescove konvencije o nesnovni kulturni dediščini«. Obenem poteka posvet v okviru letošnjega Leta ljudske kulture, ki ga je razglasila Dežela Koroška.

Namen posveta je združiti nositelje s področja nesnovne kulturne dediščine in strokovnjakinje ter strokovnjake različnih znanstvenih disciplin, da skupaj razmislijo o preteklih letih in zastavijo pobude za prihodnost žive dediščine. Nesnovna kulturna dediščina je živa, pa naj gre za ustno prenašanje tradicij, uprizoritvene umetnosti, družbene obrede in praznovanja (šege), znanje o naravi ali rokodelskih spretnosti. Ohranja se s človeškim znanjem in sposobnostjo ter se prenaša iz generacije v generacijo. Doslej je v nacionalni seznam nesnovne kulturne dediščine avstrijske Unescove komisije vpisanih 10 specifičnih koroških elementov.

Na posvetu bodo lahko tudi potencialni novi prosilci za vpis v seznam prejeli informacije o postopku prijave in njegovih posledicah ter spoznali izkušnje drugih nosilcev za kulturno delo v svojem okolju

V prilogi najdete podroben spored.

Poročilo posveta