Image:  Foto: LPD Kärnten, Wolfgang Jannach

Foto: LPD Kärnten, Wolfgang Jannach

Dvorana zrcal Deželne vlade / Spiegelsaal Landesregierung Kärnten Dodati termin v osebni koledar

Podelitev Velikega častnega znaka Dežele Koroške geografu Petru Jordanu

Dr. Jordan je že leta 1988 raziskoval pomen zemljepisnih imen in je naposled ustvaril znanstveno osnovo za upoštevanje slovenskih krajevnih imen na uradnih zemljevidih v Avstriji. Kot kartograf je poskrbel, da so slovenska imena upoštevana tudi na uradnih zemljevidih.

Dr. Jordan je dolgoletni lektor na Univerzi Alpe Adria v Celovcu. Leta 1998 je na njej tudi habilitiral. Njegova prizadevanja, da je zemljepisnim imenom in njihovi rabi dal znanstveno osnovo, so bila še posebej uspešna ob primeru Koroške! Uspelo mu je, da se pri geografskih poimenovanjih, ki so izraz človekove povezanosti s prostorom, upošteva tudi etnična raznolikost na Koroškem. Njegove številne publikacije so postale standardna in temeljna dela na tem raziskovalnem področju in so tudi osnova za znanstveno podkovano, povezujočo in sporazumno manjšinsko politiko na Koroškem. Dr. Jordan je kot predsednik Delovne skupnosti za standardizacijo zemljepisnih imen v Avstriji (Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde) izkoristil priložnost, da je predstavil toponomastiko Koroške oz. projekt »Slovenska ledinska in hišna imena« leta 2017 v New Yorku kot pozitiven primer mednarodnega pomena pri konferenci UNGEGEN (United Nations Group of Experts on Geographical Names = Strokovna skupina Združenih narodov za zemljepisna imena).