Image: Slika k prispevku: Pokrajina in identiteta – Zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina
Kulturni dom Pliberk-Bleiburg, Völkermarkter Str. / Velikovška cesta 10 Dodati termin v osebni koledar

Pokrajina in identiteta – Zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina

Ob 10-letnici sprejema elementa »Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem« v državni seznam nesnovne dediščine avstrijske komisije UNESCO je vabil Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v okviru prireditev CARINTHIja 2020 na posvet in razstavo v Kulturni dom Pliberk.

Na posvetu in razstavi smo predstavili razvoj projekta, ki je v letu 2019 prejel odlikovanje kot primer dobre prakse. Ob tem pa smo z namenom mreženja in izmenjave izkušenj za nadaljnje raziskave prikazali tudi (čezmejne) projekte, ki se ukvarjajo z dokumentacijo ledinskih in hišnih imen v alpsko-jadranskem prostoru.