Image: Foto: Nanti Olip, 2012

Foto: Nanti Olip, 2012

CarinthiJa 2020

V okviru odobrenih projektov Dežele Koroške ob 100. obletnici plebiscita na Koroškem izvaja inštitut Urban Jarnik projekt »Pokrajina in identiteta – Zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina«. Projekt obsega dokumentacijo zemljepisnih imen ter pripravo zemljevidov s slovenskimi ledinskimi in hišnimi imeni v občinah Pliberk in Suha, razstavo zemljevidov in posvet v Pliberku, delavnice v šolah in pohode.

Težišče projektnih aktivnosti je dokumentacija zemljepisnih imen v obliki terenskih raziskav in arhivskega dela ter obdelava zbranega gradiva in lokalizacija imen v občinah Pliberk/Bleiburg in Suha/Neuhaus.

Ob 10-letnici sprejema elementa »Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem« v državni seznam nesnovne dediščine avstrijske komisije UNESCO načrtujemo v okviru prireditvenega formata CarinthiJa 2020 razstavo in posvet v Kulturnem domu Pliberk (24. 4. 2020). Na posvetu in razstavi bomo predstavili razvoj projekta, ki je v letu 2019 prejel odlikovanje kot primer dobre prakse, hkrati pa bo to priložnost za predstavitev (čezmejnih) projektov dokumentacije ledinskih in hišnih imen v alpsko-jadranskem prostoru, za njihovo mreženje in za izmenjavo izkušenj za nadaljnje raziskave.

Čezmejni pohod in pohodi po vaseh v občinah Pliberk in Suha ter delavnice na šolah naj krepijo zavest o ledinskih in hišnih imenih kot pomembnem krajevnem izročilu.