Image: Foto: Nanti Olip, 2012

Foto: Nanti Olip, 2012

CarinthiJa 2020 – Pokrajina in identiteta

V okviru odobrenih projektov Dežele Koroške ob 100. obletnici plebiscita na Koroškem je inštitut Urban Jarnik izvedel projekt »Pokrajina in identiteta – Zemljepisna imena kot nesnovna kulturna dediščina«. Projekt je obsegel dokumentacijo zemljepisnih in hišnih imen v občinah Pliberk in Suha, pripravo razstave, posvet in pohod v Pliberku ter delavnice z dijaki na Slovenski gimnaziji.

Težišče projektnih aktivnosti je bila dokumentacija zemljepisnih imen v obliki terenskih raziskav in arhivskega dela ter obdelava zbranega gradiva in lokalizacija imen v občinah Pliberk in Suha.

Ob 10-letnici sprejema elementa »Slovenska ledinska in hišna imena na Koroškem« v državni seznam nesnovne dediščine avstrijske komisije UNESCO je Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik vabil 16. 9. 2020 na posvet in odprtje razstave v Kulturni dom Pliberk. Na posvetu so strokovnjaki predstavili razvoj projekta, ki je v letu 2019 prejel odlikovanje kot primer dobre prakse. Z namenom mreženja in izmenjave izkušenj za nadaljnje raziskave pa so prikazali tudi (čezmejne) projekte, ki se ukvarjajo z dokumentacijo ledinskih in hišnih imen v alpsko-jadranskem prostoru.

Ker krepijo vodeni pohodi po krajih zavest o ledinskih in hišnih imenih kot pomembnem krajevnem izročilu smo 25. 10. 2020 v Pliberku organizirali pohod, na katerem so udeleženci spoznavali zgodovino hiš in hišnih imen mesta Pliberk.

Delavnica na Slovenski gimnaziji

Unescova konvencija o nesnovni kulturni dediščini iz leta 2003 posebej opozarja na to, da je treba skrbeti za medgeneracijski prenos nesnovne kulturne dediščine. Zato sta vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik Martina Piko-Rustia in Vinko Wieser, urednik spletne strani www.ledinskaimena.si predstavila dijakinjam in dijakom Slovenske gimnazije projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen v delavnici, ki je bila vključena v program CarinthiJa 2020. S pomočjo kartografskega gradiva, ki so ga dobili na razpolago, so dijakinje in dijaki 3.A in 4.B. v šolskem letu 2019/2020 zbirali hišna in ledinska imena v Podjuni, Rožu in v krajih Slovenije, od koder prihajajo. Dijakinje in dijaki iz Celovca so dokumentirali celovška cestna imena, poimenovana po osebah iz slovenske kulturne zgodovine ter stara slovenska imena nekdanjih samostojnih vasi na območju Celovca. Izvedbo projekta je spremljala profesorica Andrea Sturm.

Javno predstavitev rezultatov delavnice so dvakrat preprečili ukrepi proti razširitvi koronapandemije. Zato je bila od konca maja do konca šolskega leta 2021 v avli Slovenske gimnazije na ogled razstava o hišnih in ledinskih imenih, ki jo je inštitut Urban Jarnik pripravil v sklopu programa CarinthiJa 2020. Rezultati delavnice so objavljeni na spletni strani Slovenske gimnazije.