Kulturna dvorana Podkrnos / Kultursaal Gurnitz Dodati termin v osebni koledar

Predstavitev knjige Tiha zemlja pri Kulturnem tednu 2022

V sklopu Kulturnega tedna 2022, ki ga vsako leto v drugi občini pripravi Biro za narodno skupnost pri Deželi Koroški, je letos predaval tudi predsednik Narodopisnega društva Urban Jarnik Nužej Tolmaier, ki je predstavil svojo življenjsko delo – obširno pesemsko zbirko Tiha zemlja.

V četrtek, 23. 6. 2022, sta v kulturni dvorani v Podkrnosu predavala občana z Radiš, Nužej Tolmaier in Tomaž Ogris. Iz obširne pesemske zbirke Tiha zemlja sta Nužej Tomaier in njegov vnuk Simon Lampichler predstavila v prvi vrsti domače zbiratelje ter pevke in pevce, ki so zapustili bogat pesemski zaklad. To sta profesorja in zbiratelja ljudskih pesmi Jakob Wang (1848–1904), rojen na Predelu pri Žrelcu in Janez Scheinigg (1851–1919), ki je v občini Žrelec zbral 260 slovenskih ljudskih pesmi in variant. Izmed domačih pevk in pevcev sta posebej predstavila Marijo Ogris (1824–1862), p. d. Tavarjevo, ki je zapustila nad 100 narodnih cerkvenih pesmi, Jurija Drobivnika (1828–1915), p. d. Martinca v Habru, ki je zbiratelju in sodniku v Škofji Loki Oskarju Devu zapel 90 pesmi in seveda Elizabeto Kordasch, ki je zapela leta 1956 zaslužnemu zbiratelju ljudskih pesmi Francetu Ciganu pesem Tiha zemlja, zaradi česar je knjiga dobila ta naslov.

Pesmi iz zbirke Tiha zemlja so predstavili pevci in pevke SPD Radiše pod vodstvom Aleksandre Lampichler.

Tomaž Ogris je predstavil novo zbirko hišnih in ledinskih imen v Podkrnosu, ki je pred kratkim izšla v obliki brošure in zemljevida.

Večer je povezovala vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Martina Piko-Rustia.

Ker je letošnji Kulturni teden potekal v znamenju 80-letnice deportacije koroških Slovencev, so se prireditelji odločili, da izvedejo Kulturni teden v občini Žrelec, kjer je bilo zbirno taborišče, preden so slovenske družine odvedli v nemška taborišča. V spomin na ta dogodek so leta 2012 na železniški postaji Celovec-Žrelec odkrili spomenik umetnika Valentina Omana.